بزرگواری نماینده مردم سه شهرستان استان به وزیر بهداشت تذکر داد…

سید علی محمد بزرگواری

سید علی محمد

سایت مردم استان (ک و ب): تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی کشور از سوی ضرغام صادقی عضو هیات رییسه در جلسه علنی قرائت شد. هیات رئیسه تذکرات کتبی نمایندگان را قرائت کرد:

که در این بین، نماینده چرام، بهمئی ، لنده و کهگیلویه  در مجلس شورای اسلامی نیز به وزیر بهداشت در خصوص تسریع در تأمین تجهیزات پزشکی و درمانی بیمارستان امام خمینی دهدشت تذکر داد.