یکی از داوطلبان انتخابات پیش رو در سخنان اخیر خود فرمودند: اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری یاسوج۲۴ به نقل از سراج۲۴؛ در ادامه کاریکاتوری همراه با یک جمله طنز آمیز در واکنش به سخنان اخیر یکی از داوطلبان محترم و خندان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ببینید.

«نوکوشیمورو» چیست ؟
نام یک مرد کره‌ای و یا نام یک جزیره در دریای ژاپن و یا نام همسر پادشاه چین نیست. صدای یکی از جوانان هم وطن خودمان است که تَرک موتور نشسته و با اضطراب و لهجه شیرین محلی به راکب موتور می‌گوید نکُشی منو!

این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری فرموده بود: اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود.