انتخابات روسای دانشکده‌ها در دانشگاه یاسوج برگزار شد و روسای جدید چهار دانشکده انتخاب شدند.

دانشگاه یاسوجسایت مردم استان (ک و ب)؛ روز گذشته و بنا بر اطلاعیه ها و آگاهی رسانی های قبلی، انتخابات روسای دانشکده های برگزار شد.

در این انتخابات که اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه اجازه نامزدی برای کسب صندلی ریاست دانشکده را داشتند، با حضور اساتید هر دانشکده برای تعیین رئیس جدید دانشکده تصمیم گیری شد.

روز گذشته اعضای هیات علمی دانشکده های مختلف با دادن رای خود در پای صندق رای، گام اول این انتخاب را بر داشتند.

پس از شمارش آرای گرفته شده، روسای جدید چهار دانشکده دانشگاه یاسوج مشخص و به زوی فعالیت خود را آغاز می کنند.

، عضو هیات علمی گروه مکانیک، به عنوان رئیس دانشکده فنی و مهندسی انتخاب شد.

گودرزی پیش از این نیز خود عهده دار این مسئولیت بود.

، عضو هیات علمی گروه دانشکده کشاورزی و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشکده کرسی ریاست دانشکده را از گرفت.

در نیز به عنوان رئیس این دانشکده انتخاب شد که پیش از این نیز خود عهده دار این مسئولیت بود.

نیز به عنوان رئیس جدید و علوم انسانی انتخاب شد.