به گزارش سایت مردم ک و ب،   بعدازظهر یکشنبه در کارگروه استان افزود: با توجه به آمار بالای در استان، مشکلات استان و راه حلهای اشتغالزایی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: این نشست در سفر هیئت دولت به استان انجام می شود.

محنایی با بیان اینکه در بسیاری از موارد آمار مطرح شده بیکاری با سطح فعالیتها متناسب نیست، گفت: یکی از راه ها برای بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری استان، تکمیل سامانه رصد اشتغال است.

وی افزود: دستگاه های اجرای استان باید اشتغال ایجاد شده از سوی نهادهای دولتی را در این سامانه ثبت کنند.

محنایی اظهار داشت: امیدواریم که سفر هیئت دولت به استان گامی برای تعیین مصوبه های در راستای اشتغالزایی و رفع مشکلات و کمبودهای اشتغال در استان باشد. / مهر