لازم میدانیم که جهت ترویج ارزشهای والای اسلامی که برگرفته از فرهنگ بزرگ عاشوراست همیشه در صحنه و ثابت قدم باشیم و رسالت زینبی خود را از حریم ولایت تا سرحد جان پاسداری کنیم

مریم گشتاسبی‌نژاد

۱۲بهمن ۵۷ یاداور مفروش شدن تمام خاک ایران بوسیله قلبهای عاشق میلیونها ایرانی جهت پذیرایی از قدوم مبارک بزرگمردی از تبار ابراهیم که با دم مسیحایی خود به ملت شریف و رهیده از جور دوران سیاه ستم شاهی برای همیشه و به وسعت تمام جغرافیای گیتی ازادگی و سرافرازی بخشید  و در مکتب بزرگ حسینی خود مربی کبوتران خونین بالی گشت که مدال افتخار و شجاعتشان برای همیشه همچون خورشیدی فروزان بر گستره‌گیتی خواهد درخشید و فریاد عدالت خواهی و مردانگی‌شان تمام ابرقدرتها را برای همیشه به خاک مذلت کشانید بزرگ معمار انقلاب شکوهمندی  که در بدترین و سیاهترین روزگارانی که ارزشهای انسانی و اسلامی رنگ باخته بودند و توان و اراده ی هیچ عملی را از خود نداشتیم با صلابت تمام بتهای پوشالی طاغوتیان را در هم شکست و وحدانیت اسلام را اثبات نمود و شهدای والامقام این مرز و بوم با اهدای خون سرخ خود آن را برای همیشه ی تاریخ بیمه کردند ما زنان جامعه اسلامی بر خود لازم میدانیم که جهت ترویج ارزشهای والای اسلامی که برگرفته از فرهنگ بزرگ عاشوراست همیشه در صحنه و ثابت قدم باشیم و رسالت زینبی خود را از حریم ولایت تا سرحد جان پاسداری  کنیم.

منبع :