نتایج منتشر شده آخرین تحقیقات سازمان بهداشت جهانی و آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان (‌IARC) یاسوج را نهمین شهر آلوده جهان اعلام کرد.

سایت مردم استان (ک و ب)؛ نتایج منتشر شده آخرین تحقیقات سازمان بهداشت جهانی و آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان (‌) نیز واقعیت جدیدی را  دراختیارمان قرار داده است. بر اساس لیستی که از آلوده‌ترین شهر‌های جهان ارائه شده است شهرهای در ایران، اولانباتار در ، سنندج در ایران، لودیانا در ، در ، در ایران، در پاکستان، در ، یاسوج در ایران و کانپور در هندوستان به ترتیب ۱۰ شهر آلوده جهان هستند.

به بیانی دیگر اهواز اولین شهر آلوده جهان، سنندج سومین شهر آلوده، کرمانشاه ششمین شهر آلوده و یاسوج نهمین شهر آلوده جهان اعلام شده‌اند.شهرهای آلوده جهان