پنجمین بسته خبرهای تصویری سایت مردم استان به بررسی تصویری خبرها از ۲۸ دیماه تا ۴ بهمن ماه سال جاری می پردازد

سرویس عکس سایت مردم استان (ک و ب)؛

سایت مردم استان، این هفته نیز عکس های خبری رسانه های مختلف کشور را بررسی و برترین عکس ها را انتخاب و در قالب یک بسته کامل تحت عنوان «گلچین تصاویر ایران در هفته ای که گذشت» در اختیار مخاطبین قرار می دهد.

سایت مردم استان به عنوان پنجمین شماره این بسته تصویری، بخش دوم و پایانی تصاویر برتر خبری از شنبه ۲۸ دی ماه تا جمعه ۴ بهمن ماه را به نمایش می گذارد.

بخش اول پنجمین  بسته تصویری، از اینجا قابل دسترسی است.

سرویس عکس سایت مردم استان منتظر پیشنهادات شماست.