گزارش تصویری حسن غفاری از مراسم خاکسپاری مرحوم “محمد صادق موسوی” فرزند “سید باقر موسوی” دربهشت زهرای تهران در روز اربعین حسینی با حضور هم استانی ها. گفتنی است مراسم ختم آن مرحوم در روزهای چهارشنبه وپنج شنبه چهارم و پنجم دی ماه در یاسوج و روز یکشنبه هشت دی ماه ساعت سیزده …

سایت : از مراسم خاکسپاری مرحوم “محمد صادق موسوی” فرزند “” دربهشت زهرای تهران در روز اربعین حسینی با حضور هم استانی ها.

a22 گزارش تصویری مراسم خاکسپاری فرزند سید باقر موسوی در تهران

گفتنی است مراسم ختم آن مرحوم در روزهای چهارشنبه وپنج شنبه چهارم و پنجم دی ماه در یاسوج و روز یکشنبه هشت دی ماه ساعت سیزده ونیم الی پانزده در مسجد نور میدان فاطمی تهران برگزار می گردد.

تعدادی از عکسها نیز توسط خبرنگار افتخاری در تهران گرفته شده است.

 

منبع : سایت ک-ب