گزارش تصویری رونمایی از ۱۰ جلد کتاب دانش نامه کهگیلویه و بویراحمد

سایت مردم استان (ک و ب)؛  گزارش تصویری رونمایی از ۱۰ جلد کتاب دانش نامه