بر اساس سالنامه آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۹۵ در رتبه دوم میزان معاینات نزاع برحسب جمعیت به ازای هر صد هزار نفر قرار داشته است.

یاسوج ۲۴: در ۹ ماه امسال تعداد چهار هزار و ۳۷۵ نفر با ادعای نزاع جهت معاینه به ادارات استان مراجعه کرده اند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تعداد چهار هزار و ۲۶۷ نفر بوده است که به میزان ۲٫۵ درصد رشد داشته است.

مراجعه کنندگان مدعی نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان در نه ماهه امسال شامل بویراحمد دو هزار و ۷۱۹ نفر، کهگیلویه ۷۹۱ نفر، گچساران ۶۰۸ نفر، بهمئی ۱۴۰نفر و دنا ۱۱۷ نفر بوده است.

در سال ۹۵ تعداد پنج هزار و ۳۹۸ نفر با ادعای نزاع و درخواست معاینه به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند.

بر اساس سالنامه آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۹۵ در رتبه دوم میزان نزاع برحسب به ازای هر صد هزار نفر قرار داشته است./فارس