مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویراحمد از برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت برای ۲۱۰ نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، زریر انصاری گفت:کمیته امداد به منظور ایجاد ثبات و پایداری دانش آموزان تحت حمایت در دوران تحصیل و ارتقاء سطح علمی و حرفه ای آنها دوره های آموزش…

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویراحمد از برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت برای ۲۱۰ نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، زریر انصاری گفت:کمیته امداد به منظور ایجاد ثبات و پایداری دانش آموزان تحت حمایت در دوران تحصیل و ارتقاء سطح علمی و حرفه ای آنها دوره های آموزشی بلند مدت برای آنها برگزار می نماید.

وی اظهار داشت: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال برای برگزاری دوره های آموزشی جهت دانش آموزان تحت حمایت برگزار شده است.

انصاری تصریح کرد: در این دوره و کلاس های آموزشی تعداد ۲۱۰ نفر از دانش آموزان تحت حمایت شرکت نموده و مهارت ها و آموزش های لازم را فراگرفتند.

مدیر کمیته امداد شهرستان بویراحمد بیان داشت: این آموزشها به منظور یادگیری فن و حرفه و مهارت شغلی با توجه با علائق ، استعدادها و نیاز بازار کار طی همکاری سازمان فنی و حرفه ای صورت می گیرد.

انصاری با تأکید بر اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال پایدار، افزود: کمیته امداد با توسعه آموزش های فنی و حرفه ای بصورت آموزش های کوتاه مدت، بلندمدت و حرفه آموزی دانش آموزان دبیرستانی تلاش می کند در جهت توانمندسازی و اشتغال خانواده های تحت حمایت و کم بضاعت گامهای مؤثری بردارد.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب