مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام از واریز ۱۵۰ میلیون ریال کمک هزینه تاًمین پوشاک دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان به حساب سرپرستان خانوار خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، علی حسن مظاهری گفت: در راستای تاًمین بخشی از هزینه پوشاک دانش آموزان تحت حمایت و حل مشکلات سرپرستان خانوارها مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از محل موردی ویژه به …

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام از واریز ۱۵۰ میلیون ریال کمک هزینه تاًمین پوشاک دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان به حساب سرپرستان خانوار خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، علی حسن مظاهری گفت: در راستای تاًمین بخشی از هزینه پوشاک دانش آموزان تحت حمایت و حل مشکلات سرپرستان خانوارها مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از محل موردی ویژه به حساب آنها واریز شد.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) هرساله به منظور حمایت از دانش آموزان ضعیف و بی بضاعت زیرپوشش خدمات متفاوتی ارائه می دهد.

مظاهری گفت : در حال حاضر ۹۵۰ دانش آموز تحت حمایت در شهرستان چرام از خدمات فرهنگی این نهاد بهره مند هستند که ازاین تعداد ۵۵۰ نفر در مناطق روستایی زندگی می کنند.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب