مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از معرفی ۳۶۵ نفر از مددجویان و واجدین شرایط به کمیسیون پزشکی کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، عنایت رحیمی نیا گفت:مشکلات ونیازمندیهای خانواده های تحت حمایت در تمامی سرفصلهای کاری این نهاد بصورت کارشناسانه بررسی و در جهت رفع این مشکلات ضوابط و قوانین خاص طراحی شده و در ح…

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از معرفی ۳۶۵ نفر از مددجویان و واجدین شرایط به کمیسیون پزشکی کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، عنایت رحیمی نیا گفت:مشکلات ونیازمندیهای خانواده های تحت حمایت در تمامی سرفصلهای کاری این نهاد بصورت کارشناسانه بررسی و در جهت رفع این مشکلات ضوابط و قوانین خاص طراحی شده و در حال اجراست.

وی اظهار داشت: به همین منظور جهت رفع مشکلات افراد و مددجویانی که به علت بیماری های مختلف و فقر مالی جهت ادامه خدمات حمایتی دارای مشکلات بودند کمیسیون پزشکی در محل کمیته امداد برگزار و ۳۶۵ نفر از مددجویان و افراد بیمار با ارائه مدارک لازم در این کمیسیون شرکت نمودند.

رحیمی نیا با بیان این موضوع که کلیه هزینه برگزاری کمیسیون از طریق این نهاد پرداخت و وجهی از مددجو جهت شرکت در کمیسیون دریافت نخواهد شد اظهار داشت:ارائه خدمات به این افراد منوط به نظر مساعدپزشکان متخصص وتایید کمیسیون خواهد بود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: با توجه به تغییر رویکرد این نهاد از تحت حمایت نمودن به توانمندی وخودکفا نمودن جامعه هدف خود، افرادی که از کار افتاده نیستند و قادر به اجرای طرح های اشتغال زایی از طریق ارائه تسهیلات وایجاد فرصتهای شغلی حمایت و به تدریج از چرخه حمایتی این نهاد خارج می شوند.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب