مدیرکل آموزش و پرورش استان خواهان راه اندازی صندوق دائمی کمک به نیازمندان و دانش آموزان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد در تمامی مدارس استان شد.

سایت مردم استان (ک و ب)؛ مدیرکل خواهان راه اندازی صندوق دائمی کمک به نیازمندان و دانش آموزان بی بضاعت با همکاری در تمامی مدارس استان شد.

در آیین نواخته شدن زنگ عاطفه ها در دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان شهرستان بویراحمد با حضور مسئولین استانی و شهرستانی، گفت: جشن عاطفه ها جشن نیازمند و بی بضاعت است و هر ساله با شروع فصل مدارس برگزار می شود.

وی اظهار داشت: به طور کلی ۴۷۸ پایگاه در مدارس استان آماده جمع آوری کمک های دانش آموزان مدارس می باشد.

طاهری افزود: هدف از برگزاری جشن عاطفه ها در مدارس علاوه بر کمک به دانش آموزان نیازمند، آشنایی دانش آموزان با فرهنگ احسان و نیکوکاری می باشد.

وی بیان داشت: با مدرسه محوری شدن جشن عاطفه ها فرهنگ احسان و نیکوکاری از همین دوران در بین دانش آموزان نهادینه شده و آنها با کمک های هرچند ناچیز خود با این فرهنگ خو می گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: کمک به همنوعان و صدقه دادن باعث تزکیه روح انسان می شود و ذخیره ای برای آخرت است.

طاهری از مدیران مدارس خواست تا یک صندوق را به صورت دائم در مدارس بگذارند تا دانش آموزان فرهنگ کمک به همنوعان را در زندگی روزمره خود نهادینه کنند.

وی تأکید کرد: کمک های جمع آوری شده از دانش آموزان در اولین فرصت و با محوریت کمیته امداد بین دانش آموزان نیازمند همان مدارس توزیع خواهد شد.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب