مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بهمئی گفت: مردم نوع دوست و نیکوکار این شهرستان بیش از ۶۱۵ میلیون ریال صدقه پرداخت کردند.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، محمد محمدی اظهار داشت: یکی از مهمترین طرح های مشارکتی کمیته امداد برای کمک به نیازمندان طرح جمع آوری صدقات است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جمع آوری وجوهات صدقات مردم نیکوکار این شه…

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بهمئی گفت: مردم نوع دوست و نیکوکار این شهرستان بیش از ۶۱۵ میلیون ریال صدقه پرداخت کردند.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، محمد محمدی اظهار داشت: یکی از مهمترین طرح های مشارکتی کمیته امداد برای کمک به نیازمندان طرح جمع آوری صدقات است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جمع آوری وجوهات صدقات مردم نیکوکار این شهرستان از طریق چهار هزار و ۴۰۰ صندوق صدقه صورت می گیرد، گفت: در همین زمینه نصب صندوقهای بزرگ در محل های پر تردد، چهار راهها، مسیر های ورودی و خروجی شهرها و روستاها و میادین شهر و توزیع صندوقهای متوسط در ادارات و مطب پزشکان و مکانهای عمومی پر جمعیت و توزیع صندوقهای کوچک در منازل مردم باعث شده کمک های نقدی مردم به این نهاد روز به روز بیشتر شود.

محمدی افزود: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶۱۵ میلیون ریال از طریق این صندوق ها جمع آوری شده است.

وی یادآوری کرد: مبالغ جمع آوری شده از این صندوق ها در بین ایتام و نیازمندان برابر دستورالعملها پرداخت می شود.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب