مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از پرداخت ۱۴۴ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و اقشار آسیب پذیر این شهرستان در مهرماه خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، عنایت رحیمی نیا گفت: کمیته امداد شهرستان کهگیلویه درسال گذشته به منظور کمک به اشتغال و خوداتکایی خانواده ها اقدام به اعطای وامهای خود اشتغالی و خودکفایی در…

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از پرداخت ۱۴۴ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و اقشار آسیب پذیر این شهرستان در مهرماه خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، عنایت رحیمی نیا گفت: کمیته امداد شهرستان کهگیلویه درسال گذشته به منظور کمک به اشتغال و خوداتکایی خانواده ها اقدام به اعطای وامهای خود اشتغالی و خودکفایی در تمامی زمینه ها نموده که بسیاری از خانواده های تحت حمایت به مرحله خود کفایی رسیده و از گردونه حمایت خارج شدند.

وی اظهار داشت: در همین راستا در ماه گذشته ۱۴۴ فقره وام کارگشایی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۳۵۳ میلیون ریال به واجدین شرایط پرداخت شد.

رحیمی نیا افزود : وامهای قرض الحسنه کارگشایی جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص از قبیل هزینه های درمان، ازدواج، تعمیر و تامین مسکن، بدهکاری های مالی و کمک هزینه های تحصیل و سایر موارد با در نظر گرفتن تمامی شرایط و رعایت اولویت ها واستحقاقها و اخذ تعهدات و ضمانت های معتبر به واجدین شرایط پرداخت خواهد شد.

وی افزود : سیاست کلی این نهاد توانمند کردن خانواده های تحت حمایت می باشد و به تمام خانواده های تحت حمایت با توجه به توانایی و داشتن شرایط و ظرفیت های موجود هر منطقه وام خودکفایی و قرض الحسنه کارگشایی اعطاء خواهد شد.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب