کهگیلویه و بویر احمد نسبت به سایر حوزه های انتخاباتی در کشور کمتر تعداد ثبت نامی را در روز اول ثبت نام داشته است…

به گزارش پایگاه خبری تحلیل یاسوج ۲۴: به نقل از سید اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور، کهگیلویه و بویر احمد نسبت به سایر حوزه های انتخاباتی در کشور کمتر تعداد ثبت نامی را در روز اول ثبت نام داشته است.

این موضوع میتواند به نوبه خود یک ضعف برای استان باشد که آیا کسی در پایتخت طبیعت ایران بفکر شکوفایی فرهنگ و خروج استان از بحران هایی که با آن دسته و پنچه نرم میکند نیست؟

آیا وجود قومیت گرایی و طایفه ای بودن استان سبب شده که هر طایفه بفکر قدرت برای خود بجای پیشرفت همه گیر باشد و یا کسانی هستند که به دور از چنین عقیده هایی به فکر عمران و آبادانی باشند و بخواهند نامزد انتخاباتی شوند؟

نکته مهمی که سال ها در این استان شاهد آن بوده ایم این است که افرادی که تخصص کاری چندانی در برخی امور ندارند فقط صرف داشتن طایفه ای چند هزار نفره پای در انتخاباتی می گذارند که سرنوشت و آیندۀ یک استان را تحت تاثیر قرار می دهند و با بی مسئولیتی تمام فقط به دنبال مقاصد شخصی هستند. به راستی دلیل چیست؟ اولویت برای داوطلب شدن در انتخابات در این استان دلسوزی و همت و پشتکار و وظیفه در قبال مردم است یا افکار منسوخی که سالها پیش باید از بین برده می شد؟