کتاب هیچستان اثر شهرام رودشتیان که در سال ۸۰ توسط انتشارات چویل یاسوج منتشر شد، مجموعی از ۹۵ کلمه کوتاه در موضعات مختلف می باشد.

هیچستانسایت مردم استان (ک و ب): کتاب « » نوشته نویسنده و شاعر استان ، «» است که در سال ۱۳۸۰ توسط یاسوج به زیور طبع آراسته شد.هیچستان در ۴۸ صفحه و به شمارگان ۳ هزار نسخه به چاپ رسید.

این کتاب مجموع ۹۵ تا از جملات قصار رودشتیان است که در موضوعات مختلف به رشته تحریر در امد.

 

قسمتی از کتاب:

شهرت یک گمنامی زیرکانه ای است که انسان را به مخفی ترین شیوه غافلگیر می کند.

عشق مجازی محصول ارتباط و عدم ارتباط با معشوقه است ولی دوست داشتن با ارتباط و عدم ارتباط بیگانه است.

وقتی که اندیشه شما وسیع شد از بحث و مناظرع می گریزید و بیشتر به قلم و نوشتن پناه می برید.

هر چه بیشتر خودت را تشنه حقیقت کنی زودتر به ان می رسی  پس با دعا و خواستن خودت را هر چه بیشتر تشنه کن

….