با تاسی از آیه شریف ” انالله و انالیه راجعون ” براین باوریم در این ماه صبوری اهل بیت عصمت و طهارت ، پرودگار متعال به شما صبری جمیل و جزیل و برای روح پاک آنمرحوم آمرزش عنایت فرماید.

مدیرعامل هلدینگ کارخانه سیمان بانک ملی کشور در پیامی ، درگذشت ناگهانی فرزند نماینده پیشین بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی در حادثه دلخراش تصادف را به ” مهندس موسوی جهان آباد ” و خانواده ایشان صمیمانه تسلیت گفت.

 

چگونه باورکنیم رجعت سرخ ستاره را

برادر گرانمایه جناب آقای مهندس موسوی جهان آباد

در ساعاتی که ایام حزن انگیز محرم را شیعیان عالم سپری می کنند درگذشت جوانی متدین و نیکوسرست و نیکو صفت از سلاله پاک سادات عظیم الشان ، حزن همگان را برانگیخت.

بدون شک درگذشت ” سیدمحمد صادق موسوی جهان آباد ” فرزند برومند حضرتعالی تاثر و تالم فراوانی برای همه دوستان و آشنایان بویژه خانواده ایشان بدنبال دارد اما با تاسی از آیه شریف ” انالله و انالیه راجعون ” براین باوریم در این ماه صبوری اهل بیت عصمت و طهارت ، پرودگار متعال به شما صبری جمیل و جزیل و برای روح پاک آنمرحوم آمرزش عنایت فرماید.


مدیرعامل هلدینگ سیمان بانک ملی

پایان پیام