سرپرست اداره فرهنگ وارشاداسلامی بهمئی از پیشرفت قابل توجه پروژه های عمرانی فرهنگ وارشاد بهمئی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بهمئی امین درخشان ازپیشرفت مطلوب پروژه های عمرانی حوزه فرهنگ وهنراین شهرستان ابرازرضایت کرد.وی با اشاره به نقش وجایگاه زیرساخت های فرهنگی درتوسعه فرهنگی افزود: تردیدی نیست که توسعه فرهنگ وابستگی تنگاتنگی با زیرساخت های فرهنگی دارد و اگر زیرساخت های فرهنگی کیفی نداشته باشیم رش دفرهنگی با کندی مواجه می شود.سرپرست اداره فرهنگ وارشاداسلامی بهمئی پروژه بزرگ مجتمع فرهنگی وهنری ومحوطه سازی ساختمان اداری را دو پروژه عمرانی مهم اسلامی بهمئی عنوان کرد وگفت : مجتمع فرهنگی هنری بهمئی که یکی از بی نظیرترین مجتمع های استان و به عقیده کارشناسان حتی در جنوب کشوراست با پیشرفت قابل توجهی در دوماهه ی اخیر به مراحل پایانی کار خود نزدیک می شود که ب امساعدت استاندار محترم ، فرماندار بهمئی و پیگیری های قابل توجه مدیرکل فرهنگ و اسلامی استان امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری کامل برسد.درخشان از خرید تجهیزات جانبی از جمله صندلی های سالن آمفی تئات رو سالن کنفرانس، سیستم نور و صدا سالن های این مجتمع خبرداد و تصریح کرد: بخش های قابل توجهی از پیشرفت این پروژه شامل تجهیزات و سایر موارد و ظریف کاری آن می باشد که باعنایت مدیرکل محترم فرهنگ وارشاداسلامی تأمین شدند.سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بهمئی با اشاره به روند دیگر پروژه عمرانی این اداره افزود: یکی ازمشکلات اساسی ساختمان اداره فرهنگ و اسلامی بهمئی نبود محوطه اداری بود که با همکاری بسیار خوب  ناظر و پیمانکار پروژه کار محوطه سازی خوشبختانه به اتمام رسید که فقط مواردی جزئی از کارهای آن باقی است.درخشان با تقدیر از همه عوامل دست انکار پروژهای عمرانی فرهنگ وارشاد بهمئی گفت: از طرف مجموعه فرهنگ وهنر بهمئی از حوزه شهرسازی شهرستان و پیمانکار محترم پروژه که با وجود مشکلات فراوان مالی با تمام توان خود کار را پیشرفت خوبی دادند تشکر وقدردانی داریم.
منبع : سایت اسلامی کهگیلویه و بویراحمد