مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چرام از پرداخت کمک هزینه تغذیه به ۸۰ کودک زیر شش سال این شهرستان در فروردین ماه سال جاری خبر داد.

سایت مردم استان (ک و ب): گفت: به منظور ارتقاء سطح سلامت و بهداشت مددجویان و جامعه هدف خدمات مختلفی از جمله پرداخت به کودکان زیر شش سال را در برنامه خدماتی خود دارد.

 

کمک هزینه تغذیه کمیته امداد

کمیته امداد

وی با اشاره به اهمیت تغذیه و سلامت در دوران کودکی گفت: کمیته امداد در راستای سلامت مددجویان به صورت پایه‌ای عمل کرده و تلاش می کند که مشکل تغذیه‌ای و سلامت مددجویان در دوران کودکی حل شده تا از بروز بسیاری از بیماری‌ها در سنین بزرگسالی جلوگیری شود.

مظاهری تصریح کرد: کمیته امداد نیز به منظور حل مشکلات مددجویان از نظر تغذیه در همان سنین کودکی اقدام به اعطای کمک هزینه‌های تغذیه به کودکان کرده و از این طریق مشکل تغذیه‌ای آنها را حل می‌کند.

مدیر کمیته امداد شهرستان بیان داشت: کودکان زیر شش سال نیازمند از طریق شبکه های بهداشت شناسایی شده و به آنها کمک هزینه های تغذیه ای ارائه می شود.

مظاهری افزود: در فروردین ماه امسال نیز به ۸۰ کودک تحت پوشش و غیرتحت پوشش چرامی با صرف اعتبار بالغ بر ۴۰ میلیون ریال کمک هزینه تغذیه پرداخت شد.