دکتر جمادی افزود: گرچه هیئت منصفه قدرت اجرایی ندارد، اما در تشکیل پرونده و صدور حکم از سوی دستگاه قضایی نقش اصلی را ایفاء میکند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کهگیلویه وبویراحمد دکتر جمادی با تشریح نقش هیئت منصفه مطبوعات گفت: از آنجایی که نظام دادرسی در کشور ما تلفیقی است، هیئت منصفه مطبوعات در درون این نظام نقش روشنگری افکار عمومی را به عهده دارد.
وی افزود: گرچه هیئت منصفه قدرت اجرایی ندارد، اما در تشکیل پرونده و صدور حکم از سوی دستگاه قضایی نقش اصلی را ایفاء میکند.
دکتر جمادی ادامه داد: هیئت منصفه مطبوعات نماینده مردم در اقشار مختلف است و بدون هیچ چشم داشت مادی مطبوعات کشور را برای حفظ در چارچوب قانونی حاکمیت، کنترل میکند.
در ادامه این جلسه، رحیم آوند؛ معاونت برنامه ریزی دادگستری استان با تأکید بر نقش مؤثر مطبوعات در انسجام جامعه و آگاهی بخشی کشور گفت: نبض جامعه در دست مطبوعات است و نقش هیئت منصفه نه تنها نظارت است بلکه از بروز بسیاری از تخلفات مطبوعاتی جلوگیری میکند.
وی افزود: با توجه به ترکیب هیئت منصفه که افراد شناخته و بی طرفی اند می توان از آن به عنوان بازوی همکار در دستگاه قضایی یاد کرد.
معاون برنامه ریزی دادگستری استان ادامه داد: خوشبختانه تا کنون جرم مطبوعاتی نداشته ایم اما در شرایط جدید کشور هیئت منصفه باید تلاش بیشتری کنند.
در پایان این مراسم، احکام اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات به مدت یک سال به آن ها اعطا شد.
اعضاء جدید هیئت منصفه مطبوعات به شرح ذیل است:
جعفر رضایی(صنف دبیران و آموزگاران)، ولی اله رضایی(اصناف)، امرالله اندرزیان(صنف نویسندگان)، سیدعلی صالح موسوی اعظم( روحانیون) محمدحسن قرخلوی( کارگران) همت اله دانش( روزنامه نگاران) زریر حجتی( بسیجیان)، حبیب اله پیشوا (وکلا)، سید ذبیح اله رمضانی( مهندسان)، کرم اله محمدپور(هنرمندان)، دکتر محمود صالحی( پزشکان) خسرو رمضانی( اساتید دانشگاه) گردآفرین بویراحمدی( کشاورزان) سید عبدالرحمان توفیقیان(کارمندان).
منبع : سایت اسلامی کهگیلویه و بویراحمد