این گردهمایی در راستای انتقال تجربه استانداران ۳۵ سال گذشته استان است که از ۱۷ استاندار، حداقل ۱۳ نفر در این همایش یک روزه شرکت دارند.

: هم اندیشی پس از انقلاب اسلامی با هدف استفاده از تجربه مدیریتی ۳۵ ساله آنان بیست و هشتم خرداد ماه در یاسوج برگزار می شود.
و انتخابات استانداری با بیان این مطلب اظهار داشت: این هم اندیشی طی دو برنامه اختصاصی و عمومی (شورای اداری استان) برگزار می گردد.
با بیان اینکه این همایش با همکاری مجمع استانداران ادواری جمهوری اسلامی ایران و استانداری برگزار می شود، افزود: این گردهمایی در راستای انتقال تجربه استانداران ۳۵ سال گذشته استان است که از ۱۷ استاندار، حداقل ۱۳ نفر در این همایش یک روزه شرکت دارند.
وی گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود برخوداری از منابع ملی و طبیعی و بسترهای لازم در زمینه توسعه گردشگری، نیروی انسانی جوان و توانمند،موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی متنوع، همچنان از نظر شاخص های توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …. در ردیف استان های محروم کشور قرار دارد.
وی بررسی علل و عوامل توسعه نیافتگی و موانع موجود در این مسیر را لازم دانست و گفت: ارایه پیشنهادات و راهکارهای لازم در راستای استفاده مطلوب از پتانسیل های استان و تبدیل توانمندی های بالقوه به بالفعل از ضروریاتی است که پرداختن به آن با حضور مدیران ارشد استان طی ۳۵ سال اخیر ضروری است.
حسنی اظهار داشت: هم اندیشی در این مسیر می تواند تأثیر به سزایی در تصمیم گیری ها و تسهیل روند توسعه داشته باشد.
دبیر گردهمایی استانداران پس از انقلاب استان گفت: در حوزه اقتصادی هم اندیشی در خصوص موانع و مشکلات فعلی و چگونگی بهره بردای از ظرفیت های فعلی در بخش کشاورزی،جنگل ها و مراتع، روان آب ها، منابع معدنی ، گسترش صنایع کوچک و بزرگ در راستای ایجاد مشاغل و کاهش بیکاری، افزایش تولید و ایجاد درآمد و نهایتا افزایش سطح رفاه مردم استان مدنظر است.
حسنی، بررسی تأثیر عوامل فرهنگی، مسایل طایفه ای و قبیله ای، فعالیت های سیاسی و شبه سیاسی، تعاملات اجتماعی و بافت سنتی غالب بر ابعاد مختلف اجتماعی و تضادهای ایجاد شده بر وضعیت موجود را از دیگر موارد هم اندیشی عنوان کرد.
وی افزود: پرداختن به اقدامات و تصمیماتی که در ۳۵ سال اخیر مورد غفلت واقع شده و فعالیت هایی که توان رفع نواقصات گذشته و افزایش ضریب خدمات رسانی را داشته باشد از دیگر مواردی است که در این همایش به آن ها پرداخته می شود.

منبع : عصردنا