با انتخاب مردم استان، نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری مشخص شد

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری

سید شرف الدین ملک حسینی

سایت مردم استان ( ک و ب) :حجت الاسلام با کسب ۲۵۴ هزار و ۶۳۷ رأی،  اکثریت مطلق آرا را کسب و کهگیلویه و در شد.

ملک حسینی از مجموع ۲۸۶هزار و ۴۷۳ رأی، ۰۸ /۸۸ درصد آرا را به خود اختصاص داد و به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری از سوی مردم انتخاب شد.

ˈحمید دانش آموزˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار افزود: درشهرستان لنده حجت الاسلام و المسلمین سید ˈشرف الدین ملک حسینیˈ با کسب هشت هزار و ۱۰۵ رای اول است، حجت الاسلام و المسلمین ˈمحمدحسن زالیˈ معروف به فاضل گلپایگانی با کسب ۸۱۶ رای دوم و حجت الاسلام و المسلمین ˈمحمد غیاثیˈ نیز با کسب ۵۴۸ رای سوم است. 

وی مجموع کل آراء شمارش شده در شهرستان بویراحمد را ۱۱۴هزار و۶۹۵ رای اعلام کرد و گفت: تعداد آرای کسب شده حجت الاسلام و المسلمین سید ˈشرف الدین ملک حسینیˈ در شهرستان بویراحمد ۱۱۰ هزار و ۶۹۴ رای بوده است.

دانش آموز اظهار کرد: تعداد کل آراء کسب شده آقایان ˈمحمد غیاثیˈ و حجت الاسلام و المسلمین ˈمحمد حسن زالیˈ معروف به فاضل گلپایگانی در شهرستان بویراحمد نیز به ترتیب دو هزار و ۲۱۳ و یک هزار و ۷۸۹ رای بوده است.

وی عنوان کرد: در شهرستان بویراحمد حجت الاسلام و المسلمین سید شرف الدین ملک حسینی با کسب ۳۱ هزار و ۶۴۲ رای نفر اول، ˈمحمد حسن زالیˈ معروف به فاضل گلپایگانی با کسب هشت هزار و ۴۳۸ رای دوم و ˈمحمد غیاثیˈ با کسب چهار هزار و ۵۶۸ رای نفر سوم شد.

دانش آموز افزود: در شهرستان دنا حجت الاسلام والمسلمین سید ˈشرف الدین ملک حسینیˈ با کسب ۲۲ هزار و ۸۶۱ رای نفر اول، ˈمحمد حسن زالیˈ با ۹۱۶ رای دوم و آقای ˈمحمد غیاثیˈ با کسب ۹۱۲ رای نفر سوم در حوزه انتخابیه شهرستان دنا شد.

وی گفت: در شهر مارگون نیز حجت الاسلام و المسلمین سید ˈشرف الدین ملک حسینیˈ با هشت هزار و ۹۴۶ رای اول است، حجت الاسلام و المسلمین ˈمحمدحسن زالیˈ معروف به فاضل گلپایگانی با کسب ۳۵۹ رای دوم و حجت الاسلام و المسلمین ˈمحمد غیاثیˈ نیز با کسب ۱۹۴ رای سوم است. 

دانش آموز اظهار کرد: در شهرستان بهمئی حجت الاسلام و المسلمین سید ˈشرف الدین ملک حسینیˈ با کسب ۱۴ هزار و ۱۶۴ رای اول است، حجت الاسلام و المسلمین ˈمحمد غیاثیˈ با کسب ۹۵۵ رای دوم و حجت الاسلام و المسلمین ˈمحمدحسن زالیˈ معروف به فاضل گلپایگانی نیز با کسب ۸۸۸ رای سوم است. 

وی عنوان کرد: در شهرستان باشت حجت الاسلام و المسلمین سید ˈشرف الدین ملک حسینیˈ با کسب هشت هزار و ۵۵۵ رای اول است، حجت الاسلام و المسلمین 

ˈمحمدحسن زالیˈ معروف به فاضل گلپایگانی با کسب ۹۲۳ رای دوم و حجت الاسلام و المسلمین ˈمحمد غیاثیˈ نیز با کسب ۶۵۹ رای سوم است.

دانش آموز ابراز داشت: در شهرستان چرام حجت الاسلام و المسلمین سید ˈشرف الدین ملک حسینیˈ با کسب ۱۲ هزار و ۵۲۱ رای اول است، حجت الاسلام و المسلمین 

ˈمحمدحسن زالیˈ معروف به فاضل گلپایگانی با کسب دو هزار و ۱۱۶ رای دوم و حجت الاسلام و المسلمین ˈمحمد غیاثیˈ نیز با کسب ۹۱۵ رای سوم است. 

وی افزود: در شهرستان کهگیلویه حجت الاسلام و المسلمین سید ˈشرف الدین ملک حسینیˈ با کسب ۴۶ هزار و ۷۷۲ رای اول است، حجت الاسلام و المسلمین ˈمحمد غیاثیˈ با کسب سه هزار و ۵۴۶ رای دوم و حجت الاسلام و المسلمین ˈمحمدحسن زالیˈ معروف به فاضل گلپایگانی نیز با کسب سه هزار و ۸۲۲ رای سوم است.