معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گفت: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی سال جاری ، به استانداردهای نمایشگاه پژوهشی نزدیکتر و متفاوت تر از سالهای گذشته بود.


معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گفت: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی سال جاری ، به استانداردهای نمایشگاه پژوهشی نزدیکتر و متفاوت تر از سالهای گذشته بود.

مجید محنایی با بیان این مطلب ، نمایشگاه پژوهش امسال را در مقایسه با سالهای گذشته مناسبتر و مطلوبتر دانست و در توضیح گفت:این نمایشگاه از نظر تعداد دانشگاهها ، مراکز تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی که دستاوردهای خود در را در حوزه پژوهش ارایه نمودند و نیز از نظر دستاوردهای علمی و تحقیقی ارایه شده در سطح بالاتری قرار داشت.

وی افزود: تفاوت نمایشگاه امسال با سالهای گذشته از چند منظر مطابق بودن محل نمایشگاه به استانداردهای نمایشگاه پژوهشی، میزان استقبال بازدیدکنندگان، تنوع دستاوردها و محصولات ارایه شده قابل مشاهده بود.

وی با بیان اینکه دستاوردها و وضعیت نمایشگاه مورد رضایت نسبی عموم بازدیدکنندگان که ۶۰۰۰ نفر برآورد می شود، قرار داشت ، افزود:  میزان رضایت عمومی از طریق فرمهای ارزیابی تکمیل شده توسط دانشگاهیان، پژوهشگران، دستگاهها و سایر بازدیدکنندگان استحصال می شود.

رئیس ستاد هفته پژوهش وفناوری استان گفت: نمایشگاه مکانی مناسب برای تبادل اندیشه های تولیدکنندگان علم و پژوهش با مصرف کنندگان نظیر شرکتهای انجمن های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و … است که موجب تعامل میان این دو قشر با هدف تولید، تجاری سازی و سایر برنامه های اجرایی می شود.

محنایی پژوهشگران برگزیده نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی را ۱۲ نفر عنوان کرد و گفت: این پژوهشگران بر اساس معیارهایی نظیر تعداد مقالات نمایه شده در ISI، طرح های اجرا شده، ثبت اختراع و نوآوری ، تألیف کتاب و کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی و … انتخاب شده اند.

وی خاطرنشان کرد:پژوهشگران و غرفه های برتر در شورای اداری ، تجلیل می شوند.

محمدیان-۴۲


منبع : سایت استانداری