فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دنا مصداق نرمش قهرمانانه ای را که مد نظر مقام معظم رهبری است را صلح امام حسن دانست که زمینه را برای قیام امام حسین (ع) مهیا کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دنا

مصداق نرمش قهرمانانه صلح امام حسن مجتبی (ع) است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دنا مصداق نرمش قهرمانانه ای را که مد نظر مقام معظم رهبری است را صلح امام حسن دانست که زمینه را برای قیام امام حسین (ع) مهیا کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه فتح از دنا، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دنا صبح امروز در نشست سیاسی کارکنان پایور و وظیفه ناحیه دنا با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم که می فرمایند"هر کسی شبش را صبح کند و به فکر مسلمین نباشد مسلمان نیست"  گفت : امروز جریانات سیاسی ما حول محورتحریم اقتصادی و معیشت مردم است که در این شرایط طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری باید اقتصاد مقاومتی را سرلوحه  کار خودمان قرار دهیم.

  سرهنگ محمد روایی تصریح کرد: اگر فرمایشات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهیم می توانیم با شعار ما می توانیم روی پای خودمان بایستیم و خواهیم  توانست از فرصت تحریم نهایت استفاده را بکنیم.

 وی در مورد ارتباط دولت با آمریکا به صحبت های مقام معظم رهبری که فرمودند فریب لبخند های دشمن را نخورید اشاره کردند و به تاریخ سراسر خونخواری و بیرحمی آمریکاییان در مقابل سایر مات ها پرداختند.

 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دنا در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: اگر امریکا احساس می کرد با حمله به ایران می تواند کاری از پیش ببرد تردیدی نداشته باشید که این کار را می کرد

منبع : پایگاه اطلاع رسانی سپاح فتح