نمی توانیم نظارت را تعطیل کنیم تا مرگ خاموش به سراغ مردم بیاید، مرگ فقیر و غنی نمی شناسد

عیسی شهامتسایت مردم استان (ک و ب): به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، عیسی شهامت ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اظهار کرد: تعجب می کنیم چرا مسئولان استانی وظایف ما را که نظارت بر برخی امور است سیاسی تلقی می کنند.

به گزارش تسنیم، شهامت این اظهارات را هنگامی مطرح کرد که در جلسه ی روز قبل آن در استانداری استاندار این استان خواستار خلع ید نظام مهندسی در شده بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با گزارشی از عملکرد سازمان نظام مهندسی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در هیچ کجا نظارت را به خاطر هزینه ها تعطیل نکردیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این سازمان به همه وظایف خود عمل کرده و هیچگاه در قالب موضوعات فرعی همچون سیاسی کاری وظایف خود را به فراموشی نمی سپارد.

وی یکی از ایراداتی که به نظام مهندسی گرفته می شود را راجع به طرح تعرفه ها دانست و گفت: چرا وقتی در کشور برای هر متر مربع نظارت ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده ما ۵ هزار تومان دریافت کنیم.

وی افزود: نه ۲۰ هزار تومان کشوری و نه ۶ هزار تومانی که آقایان استانی می گویند را قبول داریم بلکه به دنبال تعرفه های معقول در این استان هستیم.

شهامت در ادامه این نشست با انتقاد از عملکردها در مسکن مهر گفت: نمی توانیم نظارت را تعطیل کنیم تا به سراغ مردم بیاید، مرگ فقیر و غنی نمی شناسد و به همین خاطر خلع ید مسئولان استانی را با دل و جان می پذیریم.