دکتر محسن جبارنژاد مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد به پویش به افتخار این سه کلمه جمهوری اسلامی ایران پیوست