این گزارش می افزاید زمان بعدی پروازهای فرودگاههای گچساران و یاسوج متعاقباً به مسافرین اعلام خواهد شد.

:به علت بارش برف و باران پرواز امروز صبح و یاسوج  به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران کنسل شد.

به گزارش “عصردنا” پرواز گچساران و یاسوج به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران به علت بارش سنگین برف در پایتخت کنسل شد.

براساس این گزارش: اکثر پروازهای فرودگاههای کشور از مبدا به لغو شده است.

این گزارش می افزاید زمان بعدی پروازهای فرودگاههای گچساران و یاسوج متعاقباً به مسافرین اعلام خواهد شد.

منبع : عصردنا