رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهمئی گفت: فیلم مستند یکی از هنرمندان این شهرستان پس از کسب مقام نخست جشنواره استانی به مرحله کشوری راه پیدا کرد.

سایت مردم استان (ک و ب)؛  رییس اداره گفت: فیلم مستند یکی از هنرمندان این شهرستان پس از کسب مقام نخست جشنواره استانی به مرحله کشوری راه پیدا کرد.

روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: فیلم مستند به کارگردانی از سوی مقام نخست را کسب کرد.

وی بیان کرد: این فیلم مستند به بررسی ابعاد مختلف زندگی سنتی و عشایری مردم شهرستان بهمئی می پردازد.