تاج گردون با بیان اینکه افزایش قیمتها باید به حدی باشد که فشار تورمی کمتری بر معیشت مردم داشته باشد و همزمان با این افزایش کم دولت تلاش کند تولید را از حالت رکود خارج کند

: نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به اینکه در مدت زمان باقی مانده از اجرای قانون هدفمندکردن ( پایان برنامه پنجم) نمی توان قیمتها را به یکباره اصلاح و واقعی کرد از این رو نیاز است تا قانون برای زمان اجرای قانون هدفمندسازی تمدید شود.

غلامرضا در این باره که آیا در مدت زمان باقی مانده برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها می توان قیمتها را اصلاح کرد یا اینکه نیاز به افزایش و تمدید زمان وجود دارد؟ گفت با توجه به اینکه در مدت زمان باقی مانده از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها( پایان برنامه پنجم) نمی توان قیمتها را به یکباره  اصلاح و واقعی کرد از این رو نیاز است تا قانون برای  زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تمدید شود.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به طور قطع در مدت زمان باقی مانده قانونی نمی توان قیمت حامل های انرژی و کالاهای یارانه ای را اصلاح  و واقعی کرد، گفت با توجه به فشار هزینه ای که جامعه در سال قبل تحمل کرد به طور قطع نمی توانیم در عمر باقی مانده از قانون هدفمندسازی یارانه ها این قانون را اجرا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به تعویق خواهد افتاد، افزود تنها می توان قیمت حامل های انرژی را  با درصدی کم نسبت به نرخ تورم افزایش داد و افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی و رساندن آن به فوب خلیج فارس ممکن نیست چرا که به طور مثال رساندن قیمت بنزین به نرخ فوب خلیج فارس یعنی افزایش قیمت آن به لیتری ۲۷۰۰ تومان.

تاج گردون با بیان اینکه افزایش قیمتها باید به حدی باشد که فشار تورمی کمتری بر معیشت مردم داشته باشد و همزمان با این افزایش کم دولت تلاش کند تولید را از حالت رکود خارج کند
 
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود دولت در توزیع منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها هم باید بازنگری کند وبه جای پرداخت نقدی سهم بخش سلامت مردم را پرداخت کرده و پوشش بیمه های اجتماعی مردم را افزایش دهد.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس در ادامه سیاست غربالگری پروژه های عمرانی ملی در لایحه بودجه ۹۳  را سیاست درستی خواند و گفت اگر اعتبار انجام تمام پروژه های عمرانی وجود داشته باشد توقع تکمیل پروژه های عمرانی هر شهر توقع بی جایی نیست.

منبع : عصردنا