چون من مقلد امام هستم و او را دوست دارم، فرمانش را لبیک گفته، تا آخرین قطره خون خود می جنگم و از دین اسلام پاسداری می کنم.

سایت مردم استان (ک و ب)؛ گذری بر زندگی :چون من مقلد امام هستم و او را دوست دارم، فرمانش را لبیک گفته، تا آخرین قطره خون خود می جنگم و از دین اسلام پاسداری می کنم.

شهید عبدالحسین عبدالهی بیدک

فرزند: میر فیض اله

تاریخ و محل شهادت: /۴/۶۷ –

شغل: پاسدار

متأهل و دارای همسر و یک فرزند

 

گذری بر زندگی شهید:

او که نامش بیانگر ارادت خود و خانواده اش نسبت به مولایمان امام حسین (ع) است به همان راهی رفت که باید می رفت. در روستای تلخاب سفلی بیدک از توابع شهرستان باشت در دامان مادری مؤمنه شکوفا شد، پاگرفت و به ثمر نشست.

 

در مقطع راهنمایی درس می خواند که ندای امام شهیدان انقلاب اسلامی را به گوش جان شنید. لبیک جانانه ای گفت و به دیدار نور شتافت. طی ۶ مرحله ۱۸ ماه در جبهه ها حضور فعال داشت تا این که زمان خدمت سربازی او فرا رسید به خدمت سپاه پاسداران درآمد.

 

همسر شهید می گوید:

زمانی که سرباز بود به خواستگاری ام آمد. چون پسر عمویم بود و شناخت کامل از او داشتیم پدر و مادرم با افتخار پذیرفتند. چندی پس از ازدواج در حالی که باردار بودم به جبهه رفت. این بار یقین داشتم شهید می شود. به من سفارش کرد که زندگیت را ترک نکن، نزد خانواده ام بمان پذیرفتم. پس از مدتی خبری از مفقود شدنش را برایمان آوردند.

 

شبی خواب دیدم با لباس رزم آمده بود می گفت: چرا ناراحتی؟ تو باید افتخار کنی. گفتم از این که جنازه تو پیدا نشد ناراحت هستم. سفارش نوزاد آینده ما را کرد که اگر دختر بود نامش را زهرا و اگر پسر بود حسین بگذار. پس از مدتی زهرا به دنیا آمد. بارها او را با لباس سبز در خواب دیدم. روحش شاد و راهش پر رهرو و خداوند او را از ما راضی گرداند.

 

پیام شهید:

چون من مقلد امام هستم و او را دوست دارم، فرمانش را لبیک گفته، تا آخرین قطره خون خود می جنگم و از دین اسلام پاسداری می کنم.