سایت مردم استان(ک وب ): کتاب «رویای کودکانه» نخستین کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است که در استان کهگیلویه و بویراحمد منتشر شد. این کتاب در انتشارات بین الحرمین قم و به شمارگان ۳۰۰۰ نسخه وارد بازار کتاب گردید نویسنده این کتاب شعر ۱۲ صفحه ای، سید مسعود پرهیزگاری است و تصویرگری ان […]

سایت مردم استان(ک وب ): کتاب «» نخستین کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است که در استان کهگیلویه و بویراحمد منتشر شد.

این کتاب در انتشارات بین الحرمین قم و به شمارگان ۳۰۰۰ نسخه وارد بازار کتاب گردید

نویسنده این کتاب شعر ۱۲ صفحه ای، است و تصویرگری ان را رعنا عبدالهی بر عهده داشت.

رویای کودکانه با حمایت بیناد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد به چاپ رسید.

قسمتی از کتاب:

در باغ شب سوار

اسب سپید بودم

صد شعر کودکانه

با شوق می سرودم

 

تقدیم ماه کردم

یک شاخه ترانه

او هم تبسمی کرد

شیرین و کودکانه