با حضور مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش وجوانان روستای کت به عنوان روستای شاخص فرهنگی شهرستان بهمئی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بهمئی با حضور دکتر فرهادی مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش وجوانان روستای کت به عنوان روستای شاخص فرهنگی شهرستان بهمئی معرفی شد.

فرماندار شهرستان بهمئی با بیان اینکه روستای کت قبل از انقلاب و تا سال ۱۳۶۴ مرکز بخش بهمئی بود و نسبت به خیلی از مسائل فرهنگی اجتماعی از دیگر نقاط شهرستان بهمئی برجسته تر است لذا به عنوان روستای پاک و شاخص این شهرستان معرفی گردید . 

سیاوش تصریح کرد: روستای کت در خیلی از مسائل و امکانات نسبت به بقیه نقاط شهرستان بهمئی برجسته است و اکثر شاخصه های روستای فرهنگی را را دارا می باشد وعملکرد فرهنگی شهرستان در این روستا تأثیر فراوانی داشت. 

مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان گفت: توجه به حل مشکلات مردم در تفکرات امام راحل و مقام معظم رهبری متبلور است ، ایجاد شورای فرهنگ عمومی برای استفاده از ظرفیت های فکری و مشورتی بسیار موثر است .

دکتر علی فرهادی در روستای کت به عنوان روستای شاخص فرهنگی شهرستان بهمئی افزود: شورای فرهنگی یک کار تیمی منسجم و هدایت شده است که راز موفقیت آنها در همین انسجام ،اتحاد و همدلی است .

وی افزود: هر چند خدمات خوبی در گذشته به مردم ارائه شد ولی کافی نیست و نیاز است به صورت ویژه  به حل مشکلات و معضلات فرهنگی مردم پرداخت.

فرهادی گفت: اگر هر کدام از مسئولین در هر نقطه از کشور به ویژه در روستاها  به وظایف خود به خوبی عمل کنند ،شاهد  آثار فرهنگی – اجتماعی و انعکاس رفتارهای شایسته اجتماعی،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی خواهیم بود .

فرهادی تصریح کرد: در توزیع اعتبارات و امکانات باید به روستاها به عنوان پاره تن کشور توجه ویژه شود

این مقام فرهنگی وزارت ورزش و جوانان گفت: اگر اتحاد ،همدلی و با برنامه منسجم در دستور کار رسیدگی به روستاها قرار بگیرد بیشتر موانع پیشرفت از روستاها برداشته می شود .

فرهادی در پایان تاکید کرد: شورای فرهنگی روستا می تواند واسطه مناسبی برای انعکاس و پیگیری رفع مشکلات بین مردم و مسئولین باشد .

 

منبع : سایت اسلامی کهگیلویه و بویراحمد