روابط عمومی استانداری که چند روز بیشتر از انتصاب وی نگذشته بود در نخستین نشست خبری استاندار با خبرنگاران دراقدامی ناپسند و ناشایست به صورت گزینشی از خبرنگاران استان دعوت نمود که این اقدام وی از مشی اعتدال دولت به دور است.

نشست استاندار با رسانه هاسایت مردم استان ()- ؛ با روی کارآمدن دولت تدبیر وامید درسال حماسه سیاسی وانتخاب مشی اعتدال وپرهیز از افراط گری این امید ونشاط درجامعه ایجاد شد که افرادی که درمسند مدیریت ها قرارمی گیرند به شعارها و وعدهای کلیدی دولت دکتر روحانی پایبند باشند.

متاسفانه در استان کهگیلویه و بویراحمد روابط عمومی استانداری که چند روز بیشتر از انتصاب وی نگذشته بود در نخستین نشست خبری استاندار با خبرنگاران دراقدامی ناپسند و ناشایست به صورت گزینشی از خبرنگاران استان دعوت نمود که این اقدام وی از مشی اعتدال دولت به دور است.
سخنان ارزشمند مدیرکل روابط عمومی استانداری با عمل وی تفاوت فاحشی دارد که قابل تامل است. وی در گفتگو با خبرنگاران می گوید رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی در جامعه از هر طیف و گرایش سیاسی به لحاظ رسالتی مهمی که به عهده دارند،مورد تکریم جامعه روابط عمومی خواهندبود.
وی با اشاره به سوابق خودش بیان می کند سوابق مدیریتی ام بیانگر این است که در فرایند خدمت رسانی، ارتباط و همکاری با رسانه ها و مردم هرگز نگاهی به دیدگاه سیاسی کسی نداشته ام و نخواهم داشت.
این حقیر ضمن احترام به شخصیت وی انتظار داریم که با کمی درنگ دراین جملات وپرهیز از رفتارهای سلیقه ای در راه تعامل با خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی بکوشد و با استفاده از تجربیات گرانسنگ خویش با کمک رسانه ها در راه اعتلای فرهنگی این سرزمین از هیچ تلاشی دریغ ننماید.
بدون تردید رسالت خبرنگاران، انعکاس اخبار ورویدادهاست ونقش آنها در فرهنگسازی و هدایت افکار عمومی درعصرارتباطات برکسی پوشیده نیست. خبرنگار وظیفه دارد واقعیتها را آنگونه که هست به مردم بیان کند نه آنگونه که مطابق میل و خواست خویش است. رسالت رسانه اعتمادسازی است و همه رسانه ها دراستان سعی و تلاششان براطلاع رسانی است و عقد واخوت باگروه و جریان خاصی نبسته اند که روابط عمومی استانداری در امر اطلاع رسانی از افراد خاصی دعوت نماید.
امید می رود استاندار محترم که قطعا این رفتار و منش حوزه روابط عمومی را قبول ندارد تذکر جدی دراین زمینه دهد تا دیگر شاهد این رفتارهای دوگانه با دراستان نباشیم و از ظرفیت رسانه ای دراستان برای اطلاع رسانی از خدمات دولت و نظام اسلامی برای تقویت روح امیدواری درمردم بیش از گذشته کوشا باشد.
شایسته است روابط عمومی استانداری به عنوان یک دستگاه حاکمیتی همانند استاندار عزیزمان همه را به یک چشم نگاه کند و از برخوردهای سلیقه ای و گزینشی پرهیز نماید و مطمئنا با وحدت و همدلی و احترام به قانون و قانون گرایی شاهد رشد و توسعه وآبادانی این دیار پرگهر خواهیم بود.