دانش آموزان باحمل پلاکاردی که مدارس محل تحصیل آنان رامشخص می کرد وهمچنین پلاکاردهای انزجار از استکبار وپیروی از ولایت درراهپیمایی وتجمع امروز حضور پیداکردند. ۱۳:۰۶ ۱۳۹۲/۸/۱۳ دوشنبه

منبع : آموزش و پرورش استان ک-و-ب