پس از برکناری عجولانه برخی از روسای دانشگاه های کشور در زمان سرپرستی توفیقی بر وزارت علوم، رئیس دانشگاه یاسوج نیز توسط وی برکنار شد.

داس توفیقیسایت مردم استان (ک و ب)؛ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اقدامی غیر منتظره اقدام به برکناری رئیس دانشگاه یاسوج از مسئولیت خود کرد.

بعد از برکناری عجولانه رئیس دانشگاه علامه و دانشگاه اصفهان توسط سرپرست وزارت علوم، این اقدامات او از سوی افکار عمومی و نمایندگان مجلس با واکنش مواجه شد و طرحی مبنی بر ممنوعیت تغییر در مدیریت ها توسط سرپرست وزارت خانه به مجلس ارائه شد که گمان می رفت آقای سرپرست درس گرفته و تا مشخص نشدن وزیر اصلی، در تغییر مدیریت ها دست نخواهد برد.

اما طی چند هفته اخیر هجمه های سازمان دهی شده عظیمی از سوی برخی رسانه های ضد انقلاب خارج از کشور، به سمت ریاست دانشگاه یاسوج نشانه رفت که از سرپرست وزارت علوم خواستار تغییر سریع وی شدند.

برخی از دانشجویان اخراجی دانشگاه که به دلیل مشکلات آموزشی اخراج شدند با همراهی عده ای ازدانشجویان و فارغ التحصیلان اصلاحطلب استان در دانشگاه های دیگر کشور، طی چند هفته اخیر با تنظیم نامه های به اسم دانشجویان دانشگاه یاسوج  به توفیقی برای برکناری اردوان ارژنگ، بازار تهمت و افترا را نسبت به رئیس دانشگاه یاسوج داغ کرده و رسانه های بیگانه نسبت به انتشار آنها اقدام می کردند.

این گروه با راه اندازی گروه ها و صفحات مختلف در شبکه های مجازی از دانشجو و غیر دانشجو درخواست عضویت برای تشکیل کمپین حذف دکتر ارژنگ از ریاست دانشگاه یاسوج می کردند.

سرپرست وزارت علوم نیز همگام با این گروه ها و رسانه های بیگانه در اقدامی غیر منتظره ریاست دانشگاه یاسوج را عزل کرد تا داس توفیقی به جنوب کشور هم رسیده باشد.

این در حالی است که ارژنگ از لغو حکم مدیریت خود اظهار بی اطلاعی کرد و گفت:  وقتی کسی را قصد دارند از جایی برکنار کنند باید ابلاغ برکناری را به همان شخص از طرف مرجعی رسمی بدهند که هنوز چیزی در این خصوص به من ابلاغ نشده است.

اما نماینده مردم بویراحمد و دنا که یکی از بستگان نزدیکش برای تصدی ریاست دانشگاه انتخاب شد، از قطعی بودن این حکم خبر داد و گفت: به دنبال تصمیم گیری سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فن آوری حکم برکناری رئیس دانشگاه دولتی یاسوج صادر و این حکم به جایگزین وی ابلاغ شده است!

 

هر چند هنوز زمان رسمی تودیع و معارفه رئیس جدید دانشگاه یاسوج مشخص نشد اما خبرها حاکی است که رئیس جدید امروز ظهر بر صندلی ریاست دانشگاه تکیه می زند.