خبر فوری/زمزمه آمدن فرمانداران دولت تدبیر و امیدبرخی شنیده ها و گمانه زنی ها زمزمه تغییر فرمانداران کهگیلویه و بویراحمد را در هفته آینده خبر می دهند.

شنیده ها از محافل سیاسی مختلف کهگیلویه وبویراحمد حاکی از آن است که طی هفته آینده نمایندگان عالی دولت در شهرستان های استان مشغول به خدمت می شوند.

ostandari

 

برخی شنیده ها و گمانه زنی ها زمزمه تغییر فرمانداران کهگیلویه و بویراحمد را در هفته آینده خبر می دهند.

۱٫

فرماندار بویراحمد

دکترهوشنگ یاری پور، (مدرک:   دکترا،  سن:  ۴۳    تعداد فرزندان: ۲( ۱ دختر، ۱ پسر))

۲٫

فرماندار دنا:

۳٫

فرماندار کهگیلویه:

۴٫

فرماندار بهمئی

۵٫

فرماندار لنده

محمد مرادی   (مدرک:     سن:     تعداد فرزندان:    ))

۶٫ فرماندار چرام

ابراهیم فتاح پور( مدرک: دانشجوی  دکترا – سن: ۳۵ -تعداد فرزندان: ۱( دختر))

۷٫

فرماندار گچساران

عبدالرحیم رحیمی ( مدرک:  کارشناسی ارشد-   سن:   ۴۷   – تعداد فرزندان:۳( ۱دختر، ۲ پسر))

 

۸٫ فرماندار باشت

فرهاد محمدی ( مدرک:  دانشجوی کارشناسی ارشد – سن:   ۴۵ -تعداد فرزندان:۴( ۲دختر، ۲ پسر))

منبع : کبنا نیوز