جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه های دهدشت حمایت خویش از دکتر سهراب حجت خواه به عنوان یکی از نخبگان دانشگاهی در انتخابات شورای شهر را ابراز داشته اند.

سایت مردم استان ( ک و ب) : جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی،پیام نور،جامع علمی کاربردی شهر به همراه اساتید و دانشجویان هم شهری دانشگاه های دولتی و سایر واحد های دانشگاهی ساکن در شهرهای دیگر در نشست هم اندیشی که به منظور بررسی ابعاد مشارکت عناصر دانشگاهی در انتخابات برگزار گردید بر لزوم پرهیز از تاکید ورزیده و مراتب حمایت خویش از دکتر به عنوان یکی از نخبگان دانشگاهی در انتخابات شورای شهر را ابراز داشته اند.در این نشست چندین تن از اساتید دانشگاه های شهر دهدشت به ایراد صحبت پرداختند و دانشجویان نیز نقطه نظرات خویش را ابزار داشتند.در پایان نیز با تصویب همه اعضا ضمن اعلام موجودیت و اساتید جوان شهر دهدشت سند فکری و بیانیه ای به تصویب اعضا رسید که متن کامل آن بدین شرح است:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق بزرگ ملی با در نظر گرفتن شوراهای اسلامی شهر و روستا برای همزیستی مسالمت آمیز و راحت تر در فضاهای شهری و روستایی به عنون مردمیترین نهاد فرصت بسیار مناسبی را برای همگان فراهم ساخته است تا در گسترش مشارکت آحاد مردمی در تصمیم گیری ها سهم بسزایی داشته باشند.متاسفانه علی رغم بستر گسترده اختیاراتی شوراهای اسلامی شهر ها در طول ادوار گذشته محدوده توانمندی های این نهاد مردمی برای عموم ناشناخته مانده و در امورات شخصی و حداقل اختیارات آن خلاصه شده است.شورای شهر به استناد ماده ۲  وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر قانون اساسی جمهوری اسلامی، توانمندی بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط را دارا می باشد.ما جمعی از دانشجویان و اساتید جوان دانشگاه های شهر دهدشت سنت گرایی و گرایش های طایفه ای و قومی را آفت خرد جمعی در رسیدن به تصمیمات خردمندانه دانسته و محرومیت و فقر شهر دهدشت را ناشی از ریش سفید بازی ها و عدم وجود برنامه ریزی های علمی و مشخص و صریح چشم انداز محور پیشرفت مبتنی بر تصمیمات عقلایی و سنجیده دانسته و بر خود لازم دانستیم تا در یک حرکت جمعی با همراهی قاطبه عناصردانشگاهی با تبیین ضرورت حضور نیروهای نخبه علمی در عرصه های تصمیم گیری ،با آغاز از انتخابات شوراهای اسلامی شهر،با در نظر گیری توانمندی ها و اختیارات آن نهاد ضمن دعوت از جناب دکتر سهراب حجت خواه عضو هیات علمی دانشگاه و فارغ التحصیل از دانشگاه های امیر کبیر،شیراز و علوم تحقیقات به عنوان نیروی نخبه و سرشناس دانشگاهی برای حضور در انتخابات در پیش رو ،با توجه به قبول مسئولیت توسط ایشان ،حمایت صریح و قاطع خویش را از ایشان ابراز داشته و ضمن برائت از هرگونه حرکت قومی و قبیله ای،از همه دوست داران توسعه و اعتلای شهرمان دعوت کنیم تا در این حرکت یاریگرمان باشد امیدواریم تا با انتخاب ایشان و سایر عزیزانی که دل در گرو پیشرفت و توسعه شهر عزیزمان دارند، بتوانیم گام های سازنده و مؤثری را با یاری همگان برداریم.

                                   ستاد مرکزی جنبش دانشجویان و اساتید جوان شهر دهدشت