متاسفانه… عده ای قلم به مزد در حریم مقدس قلم نفوذ و جدای از رسالت های الهی قلم، فقط و فقط به فکر تامین منافع کوتاه مدت خویش بوده و …

سایت مردم استان ( ک و ب): پویا وکیلی: باز بهانه ای پیش آمد تا سخنی چند به جهت با مردم عزیزمان داشته باشیم، و بگوئیم بر عهدی که با شما بسته ایم و به رسالتی

که بر دوش گرفته ایم در هر شرایطی وفادار خواهیم ماند، عهد بسته بودیم که اگر حتی نتوانستیم همه ی حقیقت را بگوئیم اما به غیر

از حقیقت چیزی نگوئیم، هرچند که نگاه قومی و قبیله ای اساساً هر دست و زبانی را برای گفتن و نوشتن باز میدارد ولی باز امیدواریم

که در پیشگاه قضاوت شما توانسته باشیمبر این عهد وفادار بمانیم. رسالت خود را آگاهی بخشی به مخاطبان و نقد مسئولان دانسته ایم

و باز هم امیدواریم که از عهد ه ی انجام این رسالت خطیر برآمده باشیم. حاجت به گفتن نیست: که تنها ویژه نامه ای

است که در سطح کشور و به صورت مداوم در استان کهگلویه و بویر احمد با هزینه ی خود به چاپ میرسد و عرفاً به نام روزنامه معرفی شده

و این مهم میسرنبود به جز همراهی شما مردم عزیز. اساساً و حریم تاثیر گزار در تنظیم و هدایت جامعه ها در تمام نسل ها و

عصرها به اندازه ای ارزشمند و بالاست که خدای تبارک در قرآن کریم قلم را تقدیس کرده و به آن و تراوشات محتوایی آن قسم یاد میکند.

از این روست که صاحبان قلم در هر شرایطی نباید از رسالت قلم غفلت ورزیده و مطلبی به جز حقیقت وبه جز منفعت و مصلحت ملت

بنگارند، چرا که قلم را به اندازه ای حرمت و قداست است که نباید با نجاست تملق و تبانی و توطئه و فتنه آلوده گردد و طبعاً این عمل قبیح

قابل اغماض نیست! اساساً مطبوعات، وبلاگ سایتها و ده ها نگارش دیگر مظهر توجه نگارنده است! که به شدت بر حفظ و حرمت قلم تاکید میگردد

و نگارنده به عنوان کسیکه این سلاح مقدس را در دست گرفته و بر خویش فرض میدارد که در راستای ترویج فرهنگ

عمومی، همواره برخود و هم مسلکان خویش رسالتهایشان را متذکرمیشود!

متاسفانه مواضع برخی رسانه های مکتوب و مجازی در قبال عملکرد نهادها و مدیران و مخصوصاً نمایندگا ن به شکلی است که اینگونه برداشت میشود؛ که عده ای در حریم مقدس قلم نفوذ و جدای از رسالت های الهی قلم، فقط و فقط به فکر تامین منافع کوتاه مدت خویش بوده، به عبارتی میتوان گفت به جای انجام وظیفه و ادای تکلیف، تنها به کاسبی و افزایش موقعیت اداری و اجتماعی خویش و یا استفاده از مزایای حسن رابطه با مدیران می اندیشند. اگرچه نگارنده،

خاک پاک مدیران متعهد و پاک دست را سرمه ی دیدگان خویش میکند اما این دلیل بر مداحی بی حساب و کتاب و افرط در ستایش های مرسوم

نبوده و حدود وثغور قلم باید بر تعاریف استانداردش لحاظ گردد.

متاسفانه موافقت ها و مخالفت های بی پایه و اساس برخی قلم به مزدها، با برخی مدیران و

نمایندگان است که نه مخالفت انها به دل می چسبد و نه موافقت و تملق آنها تاثیری در افکار عمومی به جای میگذارد و چنانچه که در

بعضی از کامنت های آنها هم به راحتی میتوان دید که افکار عمومی بخاطر فهم بالای سیاسی، اجتماعی پاسخ های لازم را به این نوع

رویکردها میدهند، و اساساً آنها اعتباری که کسب نمیکنند بلکه اعتبار ناچیز گذشته را نیز از دست میدهند و تنفر مردم بر آنها نیز افزوده

میشود. ودر آخر اینکه: اصحاب قلم و اندیشه، حرمت قلم نگه دارند تا قلم به حرمت آنها بیافزاید و بخاطر دنیای خود و دیگران

دین خود را نفروخته و مردم را دچار سردرگمی و ابهام نکنند!! و برای برون رفت از این مخمصه  از سرنوشت افراد در تاریخ عبرت

بگیرند تا خیلی زود دیر نشده، به جرگه صاحب قلمان متعهد ملحق شوند که قلم، عقیده و شرف آنهاست و هرگز با اعتقاد و شرافت خویش با کسی

معامله نمی کنند، آنان قلم را نان و نام و نردبان دنیا و ابزار تهدید و تطمیع و تزویر نمی پندارند، آنها قلم را پل صراط خود میدانند که بهشت و

جهنم آنها را تبیین میکند.ا