یک طرف انتخابات دکتر جلیلی است و طرف دیگر محمدرضا عارف است که اصلاح طلبان اقبال چندانی به وی ندارند.

سایت مردم استان (ک و ب) ستار هدایتخواه  در جمع اعضای ، نامزد به شاخص های انتخاب اصلح در انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: تکلیف گرایی، داشتن اخلاص و انگیزه الهی و شفافیت از جمله شاخص هایی از گفتمان امام و رهبری در عرصه سیاسی هستند که باید با دقت به انها توجه شود.

وی به تشریح شاخصه تکلیف گرایی پرداخت و گفت:  آنچه که بین خود و خداوند تشخیص می دهیم که تکلیف است به طور جدی باید انجام دهیم و هر وقت که چنین تشخیصی دادیم باید بدون هیچ ملاحظه ای به تکلیف خود عمل کنیم .

عضو نقطه مقابل تکلیف گرایی را مصلحت گرایی دانست و گفت: داشتن اخلاص و انگیزه الهی و آنچه که مبتنی بر مبنای الهی است باید در کارها مد نظر قرار گیرد؛ زیرا افراد ممکن است روحیات متفاوت داشته باشند وقتی مسیر یکی باشد اختلافات به حداقل می رسد ، اگر نیات خالص باشد اختلاف سلایق به پیشبرد کار کمک می کند.

وی افزود: ما در انتخابات به دنبال نهادینه کردن گفتمان امام و انقلاب هستیم که باید آن را خوب شناخت و به خوبی به معرفی ان پرداخت.

هدایتخواه شفاف بودن را یکی دیگر از شاخص های انتخابات دانست و گفت: در گفتمان امام چند رو بودن و  دو پهلو بودن معنا ندارد، همه حرفها و مواضع باید شفاف باشد ، یکی از دلایلی که نقشه های استکبار در مقابل انقلاب نقش بر آب می شود شفاف و ساده بودن مواضع امام و رهبری است .

عضو مرکزی جبهه پایداری پیرامون نامزدی گفت: اولین گروهی که دکتر را مطرح کرد جبهه پایداری بود.

وی افزود: هرکسی گفتمان امام و رهبری را در هرجای دنیا قبول داشته باشد عضو جبهه پایداری است، ما هم دکتر جلیلی را بر اساس آن گفتمان قبول داریم و خواهیم داشت.

هدایتخواه اظهار داشت: پیش بینی می شود که حداد عادل هم در حمایت از کنار برود و  با این صف بندی ها یک طرف انتخابات دکتر جلیلی است و طرف دیگر محمدرضا عارف است که اصلاح طلبان اقبال چندانی به وی ندارند.