باید از ریاست دادگاه عمومی این بخش که بطور جد و با تمام توان و تلاش با هنجار های برخورد می کنند تشکر کرد .

: امام جمعه قلعه رئیسی  از مدیرکل دادگستری استان بخاطر جدیت در پیگیری مسائل قضایی این بخش  تقدیر وتشکر کرد .

به گزارش “عصردنا ” از قلعه رئیسی ، حجه الاسلام صلواتی گفت : باید از ریاست دادگاه عمومی این بخش که بطور جد و با تمام توان و تلاش با هنجار های برخورد می کنند تشکر کرد .

وی افزود :   از جناب آقای دکتر جمادی مدیر کل محترم دادگستری که مدیری این چنینی برای این بخش فرستادند و منصوب کردند از طرف خود ومردم بخش تقدیر وتشکر می نمایم.

منبع : عصردنا