ترانه جدید «مرگ بر آمریکا» حامد زمانی

IMAGE635190087506261062سایت مردم استان (ک و ب)؛

دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر کرد
 

ترانه جدید «مرگ بر آمریکا» حامد زمانی