بیانیه تشکل های دانش آموزی استان کهگیلویه وبویراحمد به مناسبت راهپیمایی یوم الله ۱۳آبان ۱۳۹۲منتشر شد. ۱۲:۵۷ ۱۳۹۲/۸/۱۲ یکشنبه

منبع : آموزش و پرورش استان ک-و-ب