دانشگاه یاسوج، به بسیج دانشجویی این دانشگاه اجازه حضور در شورای تصمیم‌گیری کرسی‌های آزاد اندیشی دانشگاه را نمی‌دهد.

سایت مردم استان (ک و ب) ؛ در گفت‌وگو با خبرنگار این پایگاه در یاسوج، با اشاره به اهمیت برگزاری در محیط دانشگاه و تاثیرگذاری این برنامه در فضای گفت: در سال تحصیلی جدید و با تشکیل شورای کرسی های دانشگاه، تصمیم بر این گرفته شد که امور کرسی ها دراین شورا مطرح و به تصویب برسد.

وی افزود: اعضای شورای کرسی های دانشگاه یاسوج متشکل از معاونت فرهنگی، تشکل انجمن اسلامی مستقل و تعدادی از دانشجویان می باشد که متاسفانه از به عنوان یکی از تشکل ها و نهادهای دانشگاهی فعال در عرصه کرسی ها دعوت به عمل نیامد و برنامه های ما در خصوص برگزاری کرسی های آزاد اندیشی را منوط به تصویب در این شورا دانستند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج ادامه داد: معاون فرهنگی دانشگاه در پاسخ به اینکه چرا بسیج دانشجویی به عنوان یکی از فعالان برگزاری کرسی ها در دانشگاه نباید عضو شورای تصمیم گیری باشد، گفتند که حضور نداشتن بسیج جزو آیین نامه است.

وی به فعالیت بسیج دانشجویی در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی اشاره کرد و گفت: جای تعجب است که بسیج دانشجویی که در سال گذشته اقدام به برگزاری کرسی می کرد، در سال جدید نقشی در تصمیم گیری درباره کرسی های آزاد اندیشی نداشته باشد و کرسی های پیشنهادی آنها منتظر تصویب در شورای کرسی هایی که اجازه حضور در آن را ندارد، بماند.

لازم به ذکر است، دانشگاه یاسوج به عنوان یکی از دانشگاه های پیشتاز در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در بین دانشگاه های کشور مطرح می باشد.