استاندار کهگیلویه و بویراحمد حضور استانداران ادوار مختلف را فرصت مناسبی دانست و گفت: هر چه استان دارد متعلق به پس از انقلاب و مدیریت و تجارب این افراد است.

استاندار حضور استانداران ادوار مختلف را فرصت مناسبی دانست و گفت: هر چه استان دارد متعلق به پس از انقلاب و مدیریت و تجارب این افراد است.

 

سید موسی خادمی در همایش هم اندیشی استانداران پس  از انقلاب اسلامی استان با بیان اینکه از وضع موجود در مقایسه با آنچه باید باشیم و آنچه دیگران هستند راضی نیستیم اما وضعیت استان به هیچ عنوان قابل مقایسه با پیش از انقلاب نیست، اظهار داشت: هر متر آسفالت، هر متر مکعب گاز، هر کیلو وات برق و هر آجری که روی آجری گذاشته شده است، حاصل مدیریت استانداران پس از انقلاب است.

وی به جلسات برگزار شده با استانداران اسبق استان و دریافت تجربیات و اندیشه های آنان اشاره کرد و با بیان اینکه هر جمله بیان شده توسط این افراد حاصل ماه ها تفکر، عمل و اجراست، اظهار داشت: تأکیدات و پیشنهادهای عمده استانداران در راستای توسعه استان دریافت شده و پس از جمع بندی، برنامه های اجرایی می شوند

توسعه زیرساخت ها در استان پیگیری می شود

استاندار اظهار داشت: پیگیری توسعه زیرساخت های استان و یافتن راهبردهای مناسب در راستای  توسعه استان مورد اتفاق استانداران حاضر در این هم اندیشی بود.

دکترخادمی نبود سرمایه گذاری های بزرگ توسط دولت در استان را یکی از مهمترین دلایل کافی نبودن زیرساخت ها به ویژه در توسعه فرودگاه، بزرگ راه ها و سایر زیرساخت های لازم دانست.

استان مطالبه گر سهم خود از منابع ملی باشد

استاندار به سهم اندک استان ها از منابع اعتباری اشاره کرد و گفت: بخش عمده ای از منابع اعتباری کشور همواره ملی است و به همین دلیل مدیران استانی همواره می بایست مطالبه گر سهم استان از این منابع باشند.

وی افزود: یکی از راه های اساسی توسعه زیرساخت ها مطالبه سهم استان از منابع ملی و اخذ اعتبارات در حوزه های مختلف عمرانی، اقتصادی، صنعتی و … است.

تشویق سرمایه گذاری و نهادینه کردن فرهنگ پذیرش سرمایه گذار

خادمی دعوت از سرمایه گذاران را یکی از نقاط مشترک مورد اشاره استانداران عنوان کرد و گفت: تشویق سرمایه گذاری در استان از طریق ارتقای فرهنگ پذیرش سرمایه گذار، گرفتن مشوق های سرمایه گذاری، تدوین فرصت ها و پتانسیل های استان و تهیه طرح های پیشنهادی سرمایه گذاری مشخص، تدوین شده و ارایه به سرمایه گذار، از راه های اجرایی شدن این مورد اعلام شود.

بهره برداری از ظرفیت های گردشگری استان

استاندار بهره برداری از ظرفیت های گردشگری استان را مورد تأکید استانداران اسبق دانست و گفت: با توجه به ظرفیت های استان در ابعاد مختلف نظیر اکو توریسم به دلیل فضای طبیعی موجود، توریسم زیارتی با توجه به وجود تعداد زیادی اماکن و بقاع متبرکه، توریسم تاریخی، توریسم انسانی، اجتماعی و توریسم آب، بهره برداری از این ظرفیت مورد تأکید است.

خادمی اظهار داشت: یکی از فرصت های استثنایی استان منابع آبی استان است که پیوند این منابع با گردشگری استان لازم است.

توسعه استان درون زا باشد

وی بر دورن زا بودن توسعه اشاره کرد و گفت: در این راستا توسعه طرح های خرد در استان، بهره گیری از الگوهای توسعه با مشارکت مردم در عمل، توسعه کشاورزی و بهره برداری مناسب از مراتع، جنگل و دامپروری ضروری است.

ساختار تقسیمات کشوری استان نامناسب است

ساختار نامناسب تقسیمات کشوری استان یک دیگر از موارد قابل اشاره توسط استاندار بود، وی در این خصوص گفت: بدون شک این ساختار نامناسب در توسعه نیافتگی استان سهم دارد و در این زمینه می بایست اصلاحات لازم صورت گیرد.

پیوند نفت و جنگل با اقتصاد استان ضعیف است

خادمی افزود: نفت و جنگل از استعدادها و منابع استان هستند و استان از این منابع حفاظت می کند و در راستای حفظ محیط زیست مورد توجه ویژه هستند.

وی اظهار داشت: با اجماع نظر حاضران در نشست هم اندیشی پیوند این دو بخش با اقتصاد استان ضعیف است و لازم است شرایط استفاده از این منابع در توسعه صنایع پایین دستی،راه اندازی طرح های اقتصادی و ارتقای سطح رفاه مردم استان فراهم شود.

مقام ارشد استان بهره برداری از موقعیت استراتژیک استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: این موقعیت به دلیل قرار داشتن استان در میان چند استان برخوردار، نزدیکی به دریا و شاهراه ارتباطی بودن، قابل استفاده است.

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دراستان و تهیه طرح آمایش استان

استاندار گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تهیه و تدوین طرح آمایش استان از پیشنهادهای لازم الاجرای  استانداران بودند.

وی افزود: موارد دیگری نظیر اجرای طرح های کوچک،عدم رعایت حقوق استان در احداث سدهای بزرگ ملی، تأکید بر تخصیص منابع آبی، استاده از حق آب، حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلوده شدن آن، توسعه اشتغال خانگی، ایجاد زنجیره ها و خوشه های مشاغل خرد در سطح کارگاه ها و منازل در نشست هم اندیشی استانداران مطرح شد.

معارضات اجتماعی و معارضات منابع طبیعی درگیری همه استانداران

استاندار معارضات اجتماعی و معارضات منابع طبیعی را درگیری همه استانداران استان عنوان کرد و گفت: توسعه سرمایه گذاری در استان نیازمند بهبود وضعیت استان در این دو حوزه است.

وی افزود: تهیه نقشه های GIS، تعیین مالکیت ها و کاهش معارضات اجتماعی در این راستا مورد پیشنهاد قرار گرفت.

دکتر خادمی استفاده از ظرفیت های جدید تأمین مالی برای پروژه های سرمایه گذاری، استفاده بهینه از منابع خدادادی، آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و ارتقای فرهنگ کار در استان را از دیگر موارد مطرح شده دانست.