یاسوج۲۴: پس از معرفی اعضای شورای سیاست گذاری استان توسط هجیر کریمی معاون پژوهشی دانشگاه یاسوج  و غیبت رئیس این دانشگاه در جلسه این موضوع با واکنش مواجهه شد که چرا رییس دانشگاه در این جلسه حضور ندارد؟.

علی محمد احمدی با بیان اینکه اگر به عنوان دبیرکل پژوهش و فناوری هستند چرا در این جلسه حضور ندارند؟ گفت: از نظر بنده آقای رحیمی دیگر دبیرکل نیستند.

معاون پژوهشی دانشگاه یاسوج افزود: برخی دستگاه ها انگیزه ای برای حضور در نمایشگاه هفته پژوهش ندارند که این اظهارات نیز با واکنش استاندار مواجهه شد.

استاندار با کنایه در جواب هجیر کریمی ادامه داد: رییس دانشگاه خودشان انگیزه حضور در جلسه دارند! و وقتی رییس دانشگاه یاسوج در جلسه حضور ندارد ما چه توقعی از سایر دستگاه ها داریم.

احمدی گفت: جلسه ای که استاندار هست رییس دستگاه باید حضور داشته باشد نه معاون من اجازه حضور معاون دستگاه را نمی دهم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خطاب به معاون پژوهشی دانشگاه یاسوج خاطر نشان کرد: چیزی که شما گفتید برنامه نیست، کار باید روال داشته باشد اگر برنامه دارید توضیح دهید گفتید برای برپایی نمایشگاه پول نداریم بقیه برنامه های شما چیست؟.

کریمی معاون پژوهشی دانشگاه یاسوج که در ادامه اظهاراتش به مبالغ اجرای برخی برنامه ها در جلسه اشاره می کرد بار دیگر با واکنش استاندار مواجهه شد.

استاندار در پاسخ به این اظهارات معاون پژوهشی دانشگاه یاسوج تصریح کرد: آیا این برنامه است؟ من در اسلاید شما هیچ برنامه ای نمی بینیم.

احمدی ادامه داد: هر مناسبتی که وجود دارد برای آن هفته برنامه مشخص می شود اگر می خواهید تا بگویم از بسیج بیایند و توضیح دهند که باید چگونه اجرا شود.

وی در آخر افزود: نامگذاری هفته پژوهش یعنی باید هفت روز برنامه مدون اجرا شود نه اینکه چهار روز تعطیل باشد. برنامه همین چند روز چیست؟ نباید به جای برنامه اسلاید وظایف را نشان دهید./خبردنا