بررسی سایت های نمایندگان استان در مجلس/سایت زارع ۵ ماه به روز نشده است!در حالی که آخرین اخبار در سایت حاج زارع مربوط به تیرماه است سایت تاجگردون و بزرگواری تا روز گذشته هم در خروجی خود اخبار تازه قرار داده اند …

 

وبسایت نمایندگان استان هم حال و هوائی دارد.

بررسی این وبسایت ها نشان می دهد تاجگردون و بزرگواری وبسایت کاملا فعالی دارند و وبسایت حاج زارع از تیرماه تا کنون فعالیتی نداشته است.

تصاویر خود گویای واقعیات است. در حالی که آخرین اخبار در سایت حاج زارع مربوط به تیرماه است سایت تاجگردون و بزرگواری تا روز گذشته هم در خروجی خود اخبار تازه قرار داده اند.

در حالی که حاج زارع تا تیر ماه برنامه های ماهانه خود را قرار داده است تاجگردون تا ماه گذشته برنامه های خود را به روز کرده است. البته منطقی این است که برنامه ها اول هر ماه به روز شوند. و از این لحاظ سایت تاجگردون نیز یک ماه عقب می باشد ولی در مقایسه با سایت بزرگواری که اصلا برنامه های ماهانه ندارد بسیار جلوتر است. انگار حاج آقا نمی خواهد مردم بدانند چه موقع از ماه در کجا هستند!

برای بهتر دیدن تصاویر روی انها کلیک کنید.

Untitled-1 Untitled-2 Untitled-3 Untitled-4 Untitled-5

 

منبع : کبنا نیوز