مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه، مدیرعامل و تعدادی از معاونین جمعیت هلال احمر استان ازجمعیت هلال احمر شهرستانهای گچساران و بهمئی وپایگاه امداد ونجات جاده ای شهید قرقانی بازدید کردند.

سایت مردم استان (ک و ب)؛ مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه،  مدیرعامل و تعدادی از معاونین جمعیت ازجمعیت هلال احمر شهرستانهای گچساران و وپایگاه امداد ونجات جاده ای شهید قرقانی بازدید کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر در بازدید بعمل آمده مسائل و مشکلات را در جلسه با روسای شعب از آنها جویا شدند و با سرکشی از پروژه های عمرانی ساختمان اداری این دو شهرستان از روند کار و پیشرفت فیزیکی آنها در ملاقات حضوری پیمانکاران مربوطه در محل اجرای این دو پروژه مطلع شدند .

ایشان در ادامه با حضور در پایگاه امداد و نجات جاده ای شهید قرقانی  ازکم و کیف کار در آنجا بازدید و با امدادگران به صورت حضوری دیدار نمودند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه،  مدیرعامل و تعدادی از معاونین جمعیت هلال احمر استان ازجمعیت هلال احمر شهرستانهای گچساران و بهمئی وپایگاه امداد ونجات جاده ای شهید قرقانی بازدید کردند.