ملک حسینی تصریح کرد: اگر انقلاب توانست به دانش ها جهت دهد و ارزش را به دانش تبدیل کند، در عرصه انقلاب فرهنگی موفق بود و اگر نتوانست، از نقطه مطلوب فاصله دارد و باید بیش از این تلاش کرد.

سایت مردم استان (ک و ب)؛ حجت الاسلام   در مراسم گردهمایی طلاب و دانشگاهیان کهگیلویه و بویراحمد در دانشگاه بیان داشت: در بحث باید ابتدا مفهوم دین و دانش بیان شود و آنگاه بررسی کرد که آیا وحدت میان دین و دانش و متدین و دانشمند است و یا وحدت در چیز دیگری است؟

 

ملک حسینی وحدت حوزهوی افزود: اینجا باید سوال شود که آیا بین این دو مقوله تباینی اتفاق افتاد که به دنبال وحدت باشیم؟

 

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه وبویراحمد به بررسی چیستی وحدت حوزه و دانشگاه پرداخت و گفت: آیا وحدت این دو به معنای وحدت در موضوع آنهاست و یا به دنبال وحدت در مبادی هستیم؛ به گونه ای که در یکی عقل نقاد و در دیگری عقل فعال حکم فرماست؟

تصریح کرد: آیا تفاوت روش برای رسیدن به نتایج عاملی برای جدایی این دو نهاد علمی است؟

وی ادامه داد: نسبت بین دانشگاه و محیط بیرون از آن و همچنین حوزه و محیط بیرون با همدیگر متفاوت است و رمز جدایی این دو نهاد را می توان در رمز تفاوت این دو نهاد در ارتباط با بیرون از خود جستجو کرد.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه وبویراحمد به نقش حوزه و دانشگاه با بیرون از خود اشاره کرد و گفت: نگاه دانشگاه به واقعیات جامعه است و نگاه حوزه انتزاعی است که منتهی به رویکرد تجریدی در حوزه می شود.

ملک حسینی افزود: مشکل حوزه را تجریدی بودن و مشکل در نسبت ها و مشکل دانشگاه را وابستگی در منبع دانست.

وی عمل انسان را معیاری برای رشد و شکوفایی دانست و گفت: تمام رشدهای انسان باید در خدمت رشد عملی او باشد و آیا در دانشگاه های ما هدفگذاری به اینصورت است؟

این استاد حوزه علمیه وحدت در هدف را یکی از عوامل مهم در وحدت حوزه و دانشگاه دانست و گفت: باید بررسی شود که هدف هر کدام از این دو نهاد مقدس است، دیگری نیز جهت و هدف آن یکی را انتخاب کند و در مسیر رسیدن به آن هدف تلاش کنند که این وحدت در هدف می تواند دانشگاه و حوزه را به یک نقطه مطلوب برساند.

ملک حسینی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اگر انقلاب توانست به دانش ها جهت دهد و ارزش را به دانش تبدیل کند، در عرصه موفق بود و اگر نتوانست، از نقطه مطلوب فاصله دارد و باید بیش از این تلاش کرد.

وی افزود: نه دانش بی ارزش مفید است و نه ارزش بدون دانش و اگر حوزه بخواهد متولی ارزش باشد و دانشگاه دانش، هیچ گاه این وحدت اتفاق نمی افتد.

، حوزه و دانشگاه را دوبال دانست و گفت: وحدت دو بال به معنای یکی شدن آنها ظلم به هر دو است و باید حرکت این دو بال در یک تعادل باشد تا بتواند پرنده انقلاب را به نتیجه مطلوب برساند.

ملک حسینی خاطرنشان کرد: وقتی این مهم محقق می شود که هدف خدا باشد و به انسان به عنوان کسی که در مسیر خداست نگاه شود نه انسان به مثابه انسان که اگر از این منظر نگاه شود پست ترین موجود را موضوع دانش و تعلیم و تربیت قرار دادیم.